REFERANSER

Opp gjennom årene har vi jobbet med mange store anlegg. De siste årene er det blitt en glidning over mot mindre industribygg samt rekkehus og eneboliger. Vi har et tett samarbeid med entreprenører som Hedalm Anebyhus, Nordbohus Romerike, Aas & Nordahl samt Johs. Granås.

Av store prosjekter vi har jobbet med kan det nevnes:

-Romerike tekniske verksted
-LHL Feiringklinikken
-Råholt Bo- og servicesenter (Gladbakk)
-Vilberg helsetun
-Vilberg Bo- og omsorgstjenester
-Hovedfyrhus, Sessvollmoen
-Fjernvarmeanlegg, Sessvollmoen
-Eidsvoll Videregående Skole
-Badet kultursenter
-Eidsvoll Verk Skole
-Råholt barneskole

Vi har rammeavtale med følgende bedrifter:

-Eidsvoll Almenning
-Orbit Arena
-Blindesenteret Hurdal
-Aas og Nordal Entreprenørforetning AS
-Doyen